Köpvillkor för Shopping4net

Giltigt från 2007-06-06

Tillämplighet

Shopping4nets försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Prissättning

Priserna på Shopping4nets hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta, frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Betalning

Betalning sker via kreditkort eller via faktura. Vid betalning med kreditkort dras pengarna direkt vid köpet. Vid betalning med faktura har ni som kund 15 dagars kredit på fakturan. Ingen fakturaavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker.

Fakturan skickas med i leveransen av varorna.

Om vi inte erhållit din betalning på förfallodag skickas påminnelse där påminnelseavgift (för nuvarande 5 EUR) debiteras. Om detta sker överförs skulden till ett räntebärande konto hos Shopping4net AB. Vid fortsatt utebliven betalning och vid betalning som understiger lägsta inbetalningsnivå enligt regler för kundkonto (dvs 1/24 av restskulden dock lägst 5EUR), debiteras en förseningsavgift på f.n. 5 EUR på varje påminnelse. Kostnader för eventuella inkassoärende debiteras i enlighet med gällande lagar och avgifter, räntor etc. kapitaliseras.

Villkor för kundkonto.

Shopping4net förbehåller sig rätten till prisförändringar på hemsida och övriga publikationer utan föregående meddelande. Försäljning sker mot faktura, 15 dagar netto (max 500 EUR inklusive moms) eller mot konto-/kreditkort (Visa, Mastercard, Diners Club, Dankort, eOLV) (max 1000 EUR inklusive moms).Shopping4net förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning justera maxbeloppet för kreditgränsen alternativt neka order. Vid försenad betalning debiteras ränta om 22 %. Om betalningspåminnelse utskickas debiteras en avgift på 5 EUR. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Shopping4net har rätt att överlåta och/eller pantsätta kundfordran till annan kreditgivare.

Shopping4net förbehåller sig äganderätten till den levererade produkten tills dess att Kunden fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Shopping4net. Om kunden inte erlägger betalning i rätt tid så har Shopping4net rätten att återtaga varan. I de fall Shopping4net har beslutat om återtag så är Kunden skyldig att omgående återlämna levererade varor. I de fall produkten ej återlämnas till Shopping4net så debiteras Kunden kostnaden för handläggning och administration förknippat med det enskilda ärendet.

Fraktkostnad

Fri frakt över 49 €.
Vi har alltid ett fraktfritt alternativ, oavsett om du köper en enstaka produkt eller på hela din beställning över 49 €. Tillgängliga fraktalternativ styrs av postnummer och storlek på din order. Detta presenteras tydligt i kassan innan genomfört köp.

Leverans

Order mottagna före klockan 13.00 avseende lagerhållna produkter skickas normalt samma dag. Orderbekräftelse skickas endast med e-post (till den e-postadress som angivits på ditt kundnummer).

Ungefärlig leveranstid anges i webbutiken.

Åland

På grund av tullregler levererar vi inte ordrar till Åland. Om du trots detta väljer att beställa till Åland, kommer paketet hamna på Houtskär och hämtas paketet inte ut, tillkommer det avgifter enligt köpvillkoren. 

Restnotering

Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Avbeställning och ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos Shopping4net. Ändring kan göras efter kontakt med Shopping4nets kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Shopping4net debiteras en avgift om f.n. 19 EUR inklusive moms för att täcka Shopping4nets omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader). Har du betalat din order med kort, dras detta från återbetalningen av köpet automatiskt. Har du valt faktura som betalningsalternativ, makuleras fakturan och en pappersfaktura skickas till dig per brev gällande avgiften. 

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Shopping4net lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Bläckpatroner
Vad gäller KMPs produkter garanterar KMP att produkterna fungerar på avsett sätt och ej skadar din skrivare. Din garanti på skrivaren påverkas inte av om du använder en så kallad kompatibel patron eller originalpatron.

Ångerrätt vid distansavtal

Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att fylla i retursedeln som finns på baksidan av fakturan.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick, (kontaktlinser, hälsokost, kostillskott m.fl. måste vara oöppnade då de ärklassificerade som medicintekiniska produkter samt som livsmedel). Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Shopping4net). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. Shopping4net tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! Shopping4net åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots vetskap om avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står Shopping4nets kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation bör retursedeln som återfinns på baksidan av fakturan fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Shopping4net rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Shopping4net kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 31 EUR (inklusive moms) för att täcka Shopping4nets omkostnader för returen.

Då Shopping4net bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Transportskada

Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till transportören samt till Shopping4net via e-post, info@shopping4net.com. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till transportören samt till Shopping4net enligt ovan.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Shopping4net ansvarar för, åtar sig Shopping4net att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Shopping4net. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

Shopping4nets ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. Shopping4net bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Teknisk support och användarstöd

För teknisk support och eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel i vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. Shopping4net kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.

Produktansvar för hälsokost och kosttillskottsprodukter

Vi säljer enbart av Hälsokostrådet (www.halsokostradet.se) godkända och kontrollerade kvalitetsprodukter. Vi tar inget ansvar för i produkten verksamma ingredienser för specifika hälso/sjuktillstånd. Produkterna ersätter inte läkarvård eller medicinering utan skall uteslutande ses och användas som komplement.

Varubeskrivningarna i vår webbutik är helt identisk med tillverkarens produktinformation, vi friskriver oss därmed från eventuella ansvarsfrågor och hänvisar till respektive tillverkare. Vi uppmanar våra kunder att ni tar del av våra tillverkares rekomendationer och anvisningar (samt vid osäkerhet/sjukdom kontaktar läkare) innan ni använder produkten. Respektive tillverkare ansvarar för innehållsförteckningar, produktinnehåll och i de mån doseringsanvisningar förekommer.

Vi friskriver oss från ansvar för eventuella felaktigheter i produkter eller felskrivningar på produktförpackningarna. Utrikes kunder uppmanas att alltid kontrollera att produkter som beställs från våra butiker är godkända för införsel/användning av det egna landets myndigheter innan beställning.

Vid köp av kontaktlinser

Vi på Shopping4net rekommenderar att du har en ordination från en legitimerad optiker när du beställer linser och glasögon hos oss. När du godkänner Shopping4net’s köpvillkor intygar du din ordination från optiker. Shopping4net ordinerar inte kontaktlinser utan hänvisar dig till någon av våra anslutna partnerbutiker eller till en optiker nära dig.

Personuppgifter

Shopping4net AB (Shopping4net), Mediavägen 4, 438 91 Landvetter, orgnr: 556823-3604, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Shopping4net. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204 som ersätts av det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) aktiv från den 25maj 2018.

Shopping4net har uppdaterat vår Integritetspolicy med anledning av detta. Vi vill att du skall känna dig trygg när du handlar eller lämnar dina uppgifter till oss och därför är det viktigt att vi är öppna med hur vi behandlar och samlar in din personliga information.
Hur det fungerar, hur vi samlar in data samt hur vi sparar den kan du läsa mer om i vår integritetspolicy.

Registrerade varumärken

Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på Shopping4nets hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. Shopping4net förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma

Sedvanlig kreditprövning görs och Shopping4net förbehåller sig rätten att neka ordrar.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.